Norwegian Courses
KURS I NORSK

Kurs i ukedagene eller i helgene
36 undervisningstimer
NOK 2.990,-!

NORSK FOR NYBEGYNNERE
PAKKEAVTALE

10% rabatt på A-nivå pakkeløsning
Spar nesten NOK 1.000,-

PRIVATUNDERVISNING I NORSK

Få personlig oppfølging med et skreddersydd kurs for maksimalt utbytte

previous arrow
next arrow
Slider
 •  

   

   Velg kurs etter nivå:

  NORSK FOR NYBEGYNNERE (A1-1)

  Norsk nivå A1-1 dekker kapitlene 1-5 i læreboka “På Vei”. Dette er vårt første og mest grunnleggende nivå, rettet mot studenter med lite eller ingen erfaring med norsk språk.

  Nivå A1-1 fokuserer på grunnleggende norsk ordforråd og grammatikk. Du lærer for eksempel hvordan du kan hilse og introduserer deg selv, stille spørsmål, lære ukedagene, shopping og mat, venner og familie – og mye mer som du trenger på grunnleggende dagligdags nivå.

  Kursdetaljer

  • Kursene i ukedager møtes 8 ganger spredt over 4 uker. Helgekursene møtes 6 ganger spredt over 6 uker (36 undervisningstimer).
  • Undervisningsbolkene blir holdt to kvelder i uka eller på lørdager.
  • En undervisningstime varer i 45 minutter. En undervisningsbolk varer i 4,5 timer (6 undervisningstimer på lørdager).

   

  Sted:
  * Bygdøy allé 68 (morgenkurs).
  * Pilestredet 75C (kvelds- og helgekurs).

  Pris:
  Nettkurs: 2.490 Kr
  Klasseromskurs: 2.990 Kr

  Kurs i ukedageneHelgekursNettkurs

  Lengde Dato og Tid Registrer Deg
  14-09-2020    07-10-2020 Mon, Wed 09:15 – 12:40 Registrer Deg
  15-09-2020    08-10-2020 Tue, Thu 17:15 – 20:40 Registrer Deg
  12-10-2020    04-11-2020 Mon, Wed 09:15 – 12:40 Registrer Deg
  13-10-2020    05-11-2020 Tue, Thu 17:15 – 20:40 Registrer Deg
  09-11-2020    02-12-2020 Mon, Wed 09:15 – 12:40 Registrer Deg
  10-11-2020    03-12-2020 Tue, Thu 17:15 – 20:40 Registrer Deg

  Lengde Dato og Tid Registrer Deg
  26-09-2020      31-10-2020 Lørdager 09:00 – 12:30 Registrer Deg
  07-11-2020      12-12-2020 Lørdager 09:00 – 12:30 Registrer Deg

  Lengde Dato og Tid Registrer Deg
  PLANER VIL BLI OPPDATERT PÅ FORHÅND

  NORSK FOR NYBEGYNNERE (A1-2)

  Norsk nivå A1-2 fortsetter der A1-1 slutter, og dekker kapitlene 6-10 i læreboka “På Vei”.

   

  Kursinnholdet på nivå A1-2 fokuserer på både presens og preteritum, på å øke ordforrådet ditt og på å lære deg måter å uttrykke deg på, samt å styrke dine grammatiske ferdigheter ytterligere.

  Kursdetaljer

  • Kurset har 8 undervisningsbolker spredt ut over 4 uker (36 undervisningstimer).
  • Undervisningsbolkene holdes to kvelder i uka, hver uke.
  • En undervisningstime varer i 45 minutter. En bolk varer i 4,5 timer.

   

  Sted:
  * Bygdøy allé 68 (morgenkurs).
  * Pilestredet 75C (kvelds- og helgekurs).

  Pris:
  Nettkurs: 2.490 Kr
  Klasseromskurs: 2.990 Kr

  Kurs i ukedageneHelgekursNettkurs

  Lengde Dato og Tid Registrer Deg
  17-08-2020      09-09-2020 Tue, Thu 09:15 – 12:40                         2 SEATS LEFT Registrer Deg
  18-08-2020    10-09-2020 Tue, Thu 17:15 – 20:40 Registrer Deg
  14-09-2020      07-10-2020 Tue, Thu 09:15 – 12:40 Registrer Deg
  15-09-2020    08-10-2020 Tue, Thu 17:15 – 20:40 Registrer Deg
  12-10-2020      04-11-2020 Tue, Thu 09:15 – 12:40 Registrer Deg
  13-10-2020    05-11-2020 Tue, Thu 17:15 – 20:40 Registrer Deg
  09-11-2020      02-12-2020 Tue, Thu 09:15 – 12:40 Registrer Deg
  10-11-2020    03-12-2020 Tue, Thu 17:15 – 20:40 Registrer Deg

  Lengde Dato og Tid Registrer Deg
  26-09-2020      31-10-2020 Lørdager 09:00 – 12:30 Registrer Deg
  07-11-2020      12-12-2020 Lørdager 09:00 – 12:30 Registrer Deg

  Lengde Dato og Tid Registrer Deg
  PLANER VIL BLI OPPDATERT PÅ FORHÅND

  NORSK LITT ØVET (A2)


  Norsk A2 fortsetter der nivå A1-2 slutter, og dekker kapitlene 11-16 i læreboka “På Vei”.

  Nivå A2 har som mål å ytterligere utvikle ditt ordforråd, grammatiske ferdigheter og din evne til å ta del i enkle samtaler.

  Kursdetaljer

  • Kurset har 8 undervisningsbolker spredt ut over 4 uker (39 undervisningstimer) eller 6 bolker på lørdager.
  • Undervisningsbolkene blir holdt to kvelder i uka eller på lørdager hver uke.
  • En undervisningstime varer i 45 minutter. En undervisningsbolk varer i 4,5 timer eller 6 undervisningstimer på lørdager.

   

  Sted:
  * Bygdøy allé 68 (morgenkurs).
  * Pilestredet 75C (kvelds- og helgekurs).

  Pris:
  Nettkurs: 2.490 Kr
  Klasseromskurs: 2.990 Kr

  Kurs i ukedageneHelgekursNettkurs

  Lengde Dato og Tid Registrer Deg
  17-08-2020    09-09-2020 Mon, Wed 09:15 – 12:40 Registrer Deg
  18-08-2020    10-09-2020 Tue, Thu 17:15 – 20:40 Registrer Deg
  14-09-2020    07-10-2020 Mon, Wed 09:15 – 12:40 Registrer Deg
  15-09-2020    08-10-2020 Tue, Thu 17:15 – 20:40 Registrer Deg
  12-10-2020    04-11-2020 Mon, Wed 09:15 – 12:40 Registrer Deg
  13-10-2020    05-11-2020 Tue, Thu 17:15 – 20:40 Registrer Deg
  09-11-2020    02-12-2020 Mon, Wed 09:15 – 12:40 Registrer Deg
  10-11-2020    03-12-2020 Tue, Thu 17:15 – 20:40 Registrer Deg

  Lengde Dato og Tid Registrer Deg
  15-08-2020      19-09-2020 Lørdager 09:00 – 13:30 Registrer Deg
  26-09-2020      31-10-2020 Lørdager 09:00 – 13:30 Registrer Deg
  07-11-2020      12-12-2020 Lørdager 09:00 – 13:30 Registrer Deg

  Lengde Dato og Tid Registrer Deg

  NORSK MELLOMNIVÅ (B1-1)

  Norsk B1-1 er det første kurset på mellomnivået, og fortsetter der nivå A2 sluttet. B1-1 dekker kapitlene 1-5 i læreboka “Stein på stein” (2014-utgaven).

   

  Nivå B1-1 fokuserer på å utvikle dine grammatiske ferdigheter til et praktisk nivå, videreutvikle ordforråd, og vil blant annet gjøre det lettere for deg å gjennomføre samtaler.

   

  • Kurset har 8 undervisningsbolker spredt ut over 4 uker (36 undervisningstimer).
  • Undervisningsbolkene blir holdt på to kvelder i uka, hver uke.
  • En undervisningstime varer i 45 minutter. En undervisningsbolk varer i 4,5 timer.

   

  Sted:
  * Bygdøy allé 68 (morgenkurs).
  * Pilestredet 75C (kvelds- og helgekurs).

  Pris:
  Nettkurs: 2.490 Kr
  Klasseromskurs: 2.990 Kr

  Kurs i ukedageneHelgekursNettkurs

  STARTER – AVSLUTTES DAGER OG TIDER REGISTRER DEG
  15-09-2020    08-10-2020    Tue, Thu 17:15 – 20:40 Registrer deg
  13-10-2020    05-11-2020    Tue, Thu 17:15 – 20:40 Registrer deg
  10-11-2020    03-12-2020    Tue, Thu 17:15 – 20:40 Registrer deg

  STARTER – AVSLUTTES DAGER OG TIDER REGISTRER DEG
  26-09-2020    31-10-2020    Lørdager 09:00 – 13:30 Registrer deg
  07-11-2020    12-12-2020    Lørdager 09:00 – 13:30 Registrer deg

  Lengde Dato og Tid Registrer Deg
  PLANER VIL BLI OPPDATERT PÅ FORHÅND

  NORSK MELLOMNIVÅ (B1-2)

  Norsk B1-2 fortsetter der nivå B1-1 sluttet. B1-2 dekker kapitlene 6-10 i læreboka “Stein på stein” (2014-utgaven). Dette kurset er det andre av tre nivåer på mellomstadiet.

   

  Nivå B1-2 fokuserer på å utvikle dine grammatiske ferdigheter til et praktisk nivå, videreutvikle ordforråd, og vil blant annet gjøre det lettere for deg å gjennomføre samtaler med mer komplekse setningsstrukturer.

   

  • Dette kurset har 10 undervisningsbolker spredt ut over 5 uker (36 undervisningstimer).
  • Undervisningsbolkene blir holdt to kvelder i uka, hver uke.
  • En undervisningstime varer i 45 minutter. En undervisningsbolk varer i 4,5 timer.

   

  Sted:
  * Bygdøy allé 68 (morgenkurs).
  * Pilestredet 75C (kvelds- og helgekurs).

  Pris:
  Nettkurs: 2.490 Kr
  Klasseromskurs: 2.990 Kr

  Kurs i ukedageneHelgekursNettkurs

  STARTER-AVSLUTTES DAGER OG TIDER REGISTRER DEG
  15-09-2020    08-10-2020    Tue, Thu 17:15 – 20:40 Registrer deg
  13-10-2020    05-11-2020    Tue, Thu 17:15 – 20:40 Registrer deg
  10-11-2020    03-12-2020    Tue, Thu 17:15 – 20:40 Registrer deg

  STARTER-AVSLUTTES DAGER OG TIDER REGISTRER DEG
  15-08-2020    19-09-2020    Lørdager 09:00– 13:30 Registrer deg
  26-09-2020    31-10-2020    Lørdager 09:00– 13:30 Registrer deg
  07-11-2020    12-12-2020    Lørdager 90:00– 13:30 Registrer deg

  Lengde Dato og Tid Registrer Deg
  PLANER VIL BLI OPPDATERT PÅ FORHÅND


  NORSK MELLOMNIVÅ (B1-3)

  Norsk B1-3 fortsetter der nivå B1-2 sluttet. B1-3 dekker de siste kapitlene 11-14 i læreboka “Stein på stein” (2014-utgaven). Dette kurset er det siste av tre på mellomnivået.

   

  Nivå B1-3 fokuserer på å utvikle dine grammatiske ferdigheter til et praktisk nivå, videreutvikle ordforråd, og vil blant annet gjøre det lettere for deg å gjennomføre samtaler med mer komplekse setningsstrukturer og å skrive enkle tekster.

   

  • Dette kurset har 10 undervisningsbolker spredt ut over 5 uker (36 undervisningstimer).
  • Undervisningsbolkene blir holdt to kvelder i uka, hver uke.
  • En undervisningstime varer i 45 minutter. En undervisningsbolk varer i 4,5 timer.

   

  Sted:
  * Bygdøy allé 68 (morgenkurs).
  * Pilestredet 75C (kvelds- og helgekurs).

  Pris:
  Nettkurs: 2.490 Kr
  Klasseromskurs: 2.990 Kr

  Kurs i ukedageneHelgekursNettkurs

  STARTER-AVSLUTTES DAGER OG TIDER REGISTRER DEG
  18-08-2020    10-09-2020    Tue, Thu 17:15 – 20:40 Registrer deg
  13-10-2020    05-11-2020    Tue, Thu 17:15 – 20:40 Registrer deg
  10-11-2020    03-12-2020    Tue, Thu 17:15 – 20:40 Registrer deg

  STARTER-AVSLUTTES DAGER OG TIDER REGISTRER DEG
  26-09-2020    31-10-2020    Lørdager 09:00 – 13:30 Registrer deg
  07-11-2020    12-12-2020    Lørdager 09:00 – 13:30 Registrer deg

  Lengde Dato og Tid Registrer Deg
  PLANER VIL BLI OPPDATERT PÅ FORHÅND


  10% RABATT PÅ A-NIVÅ PAKKEAVTALE

  Få 10% rabatt og spar tid ved å melde deg på Norsk nivå A1-1, A1-2 og A2 samtidig. Du sparer nesten 1.000,- kroner!
   
  Når du har registrert deg på pakkeavtalen, mottar du en bekreftelsesemail med mer informasjon. Gi beskjed dersom du ikke mottar denne raskt etter registreringen.

   

  Du bestemmer selv hvilke kurs du vil ta ved å se på kurskalenderen. Det siste kurset kan ikke starte senere enn 6 måneder etter den første dagen i det første kurset du velger.

   

  Vi bruker lærebøkene På Vei tekstbok og På Vei arbeidsbok på alle nivåer. Disse bøkene kan du kjøpe i mange bokbutikker (som for eksempel Ark Bokhandel) og på internett.
     
   

  Sted:
  * Bygdøy allé 68 (morgenkurs).
  * Pilestredet 75C (kvelds- og helgekurs).
  Pris: 6.723,- / 108 undervisningstimer

  Alle A-nivåer.

  Kurs Registrer deg
  Alle A-nivåer. Registrer deg

  INGEN LÆRING PÅ DISSE DATOER

  2020

  Det vil ikke være noen klasser på disse datoene:

  19 Mar: Ingen klasser fra skolen i stedet kl. 18
  05 Apr: Palmesøndag
  09 Apr: Skjærtorsdag
  10 Apr: Langfredag
  12 Apr: 1. påskedag
  13 Apr: 2. påskedag
  01 May: Offentlig høytidsdag
  17 May: Grunnlovsdag
  21 May: Kristi Himmelfartsdag
  31 May: 1. pinsedag
  01 June: 2. pinsedag


 • Praktisk Informasjon


  Undervisningsadresse (kurs på dagtid) Bygdøy allé 68, Oslo Undervisningsadresse (kveldskurs) Pilestredet 75C, Oslo
  Telefonnummer: +47 45 95 63 92 Telefontid: 10.00-16.00 Mandag-Fredag
  Email: support@languagechamp.com
  Adresse til administrasjonen: Maridalsveien 87, Bygg 4, Oslo (kun etter avtale)
  Vi gjør oppmerksom på at vi ikke har et administrativt kontor på undervisningsadressene. Besøk til administrasjonskontoret skjer kun etter avtale. Kontakt oss!

  KURSINFORMASJON

     Vi tilbyr morgen, kveld og lørdag norsk kurs. Vi tilbyr også skreddersydde private og selskapets norske kurs.

     Hver morgen, kveld og lørdag norsk kurs varer i 36 leksjonstimer (45 minutter per leksjonstid)..

     Du får hjemmelekser og oppgaver som du skal jobbe med mellom undervisningsdagene.

  Take our Norwegian Language placement test

  Denne testen gjennomføres for å plassere deg enten i nivået litt øvet eller i mellomnivået.

  Basic Level: Klikk her

  Intermediate Level: Klikk her